ZAKOŃCZENIE PRACY BIURA ZLOTU

Informujemy, że z dniem 31 grudnia 2019 roku biuro zlotu definitywnie zakończyło swoją aktywność, w tym obsługę adresu mailowego zlot30.biuro@zhr.pl.

Wszelkie sprawy dotyczące Jubileuszowego Zlotu 30-lecia ZHR proszę kierować na adres Biura Naczelnictwa: kancelaria@zhr.pl


SPRAWY UBEZPIECZENIA NA ZLOCIE

Wszelkie sprawy dotyczące ubezpieczenia na zlocie proszę kierować do pełnomocnika Naczelnictwa ZHR ds. ubezpieczeń - dh. Pawła Szymankiewicza na adres mailowy: 
ubezpieczenia@zhr.pl


SPRAWY FINANSOWE PO ZLOCIE

http://zlot30.ezhr.pl/finanse

WYSTAWIANIE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH WPŁATĘ  SKŁADKI PROGRAMOWEJ NA ZLOT

1. Na żądanie Komenda zlotu wystawia faktury dla pojedynczych uczestników zlotu w ciągu 7 dni o wartości kwoty wpłaconej za uczestnictwo w zlocie wyłącznie po przesłaniu danych na adres mailowy: zlot30.finanse@zhr.pl.
Treść faktury, którą wystawiamy to: „składka programowa za uczestnictwo w Zlocie 30-lecia (wypoczynek) – imię, nazwisko uczestnika". Jeżeli oprócz imienia i nazwiska niezbędne są informacje o adresie zamieszkania, to należy je dopisać.

2. Fakturę w postaci elektronicznej (nie wymaga podpisu i pieczątki) wysyłamy w ciągu 7 dni od daty przesłania pełnych danych niezbędnych do jej wystawienia:
a) dane osoby, która występuje o fakturę - imię, nazwisko, telefon, mail,
b) dane uczestnika zlotu - imię, nazwisko i inne dane, które powinny być umieszczone na fakturze,
c) nazwa lub dane odbiorcy/nabywcy faktury,
d) adres odbiorcy/nabywcy faktury, który ma być na fakturze,
e) NIP odbiorcy w przypadku firmy lub przedsiębiorcy.

3. Warunkiem koniecznym do wystawienia faktury jest załączenie do maila skanu/ów potwierdzenia wpłaty lub przelewu pieniędzy do jednostki ZHR. W przypadku przelewu na konto np. drużynowej/ego należy załączyć skan wpłaty i dodatkowo skan przelewu z konta drużynowej/ego na konto jednostki ZHR.

 

ZASADY ZWROTÓW WPŁAT

1. Zwrot całkowitej wpłaty jest możliwy dla wniosków złożonych do dnia 13.07.2019 roku włącznie. Warunkiem dochowania tego terminu było przesłanie prośby o zwrot na adres mailowy drużynowego lub komendanta gniazda lub na adres biura zlotu (zlot30.biuro@zhr.pl). Po tym terminie zwrot będzie wypłacany w wysokości 50% wpłaconej kwoty. Zwrot jest możliwy tylko w formie przelewu.

2. Warunkiem koniecznym zwrotu jest złożenie wniosku o zwrot do drużynowej/go, który przekazuje sprawę komendantce/owi gniazda.


NAJNOWSZE INFORMACJE NAJNOWSZE INFORMACJE

KOMUNIKAT SZTABU ZAPLECZA GOSPODARCZEGO - 20190712

DOKUMENT DO POBRANIA
 ZAŁĄCZNIK - PLAN ZLOTU
 ZAŁĄCZNIK - SCHEMATY BUDOWY GNIAZD

Szef Sztabu Zaplecza Gospodarczego: pwd. Michał Domagała
Kontakt:
- telefon nr: 507 632 770, czynny od dnia: 19 lipca 2019 roku.
- adres email: zlot30.kwatermistrz@zhr.pl.

SZTAB ZAPLECZA GOSPODARCZEGO ZAPEWNIA

1. Działanie następujących służb:
- kwatermistrzowskiej, magazyn, dział techniczny, dział zaopatrzenia,
- wyżywienia,
- mediów i przyłącz,
- architekta zlotu.
2. Całodobowe funkcjonowanie biura gospodarczego i służb technicznych.
3. Przyjmowanie i realizację zapotrzebowania dla prowadzenia programu oraz funkcjonowania gniazd.
4. Przyjmowanie informacji i zlecanie naprawy uszkodzonej infrastruktury zlotu.
5. Obsługę magazynu sprzętu i materiałów.

KOMENDA ZLOTU ZAPEWNIA

1. Materiały do budowy i urządzenia gniazd:
- słupek z linką do wyznaczenie okręgu wewnętrznego.
- około 30 żerdzi o długości 6m.
- około 1 m3 desek okorek, tzw. obladrów.
- 5 kg gwoździ 4 calowych.
- na każdy namiot sypialny (tzw. „10") 10 żerdzi po 2,5 m oraz 30 gwoździ 3,5 calowych do budowy półek (z wyjątkiem gniazd wędrowniczych w małych namiotach).
2. Wyżywienie wydawane w formie trzech posiłków: śniadanie, obiad i kolacja wraz z napojami o ustalonych porach i zasadach określonych przez oboźnego zlotu.
3. Zapewnia wodę pitną za pośrednictwem dostarczonych wszystkim uczestnikom zlotu odpowiednich osobistych butelek z filtrem.
4. Zapewnia dostęp do sanitariatów, kabin umywalkowych i prysznicowych na zasadach określonych przez oboźnego zlotu.

OBOWIĄZKI GNIAZDA

1. Zapewnienie minimum 3 pełnoletnich osób w ramach kwaterki zlotowej:
- w terminach 19.07-2.08 oraz 12-16.08, osoby mogą się wymieniać przy spełnieniu warunku ciągłej obecności minimum 3 osób (na tzw. zakładkę),
- grupa kwaterkowa powinna być wyposażona w mały namiot lub namioty,
- wyżywienie uczestników kwaterki w dniu 19.07 jest po stronie gniazda, od 20.07 zapewnienie wyżywienia przejmuje zlot.
2. Budowa i organizacja gniazda zgodnie z określonymi przez Komendę Zlotu zasadami.
3. Utrzymanie porządku w gnieździe, w tym zbieranie i segregowanie odpadów.

ZASADY ORGANIZACYJNE GNIAZD

1. Miejsce dla poszczególnych gniazd jest wyznaczone przez Komendą Zlotu. Oznakowane jest wbitym drewnianym słupkiem, który wyznacza centrum terytorium gniazda wokół którego będą rozstawione namioty:
- dla 16 namiotów promień wewnętrzny kręgu wynosi 20 m,
- dla 21 namiotów promień wewnętrzny kręgu wynosi 25 m,
- w przypadku większej liczby namiotów należy utworzyć podwójny krąg.
Schematy rozmieszczenia namiotów przedstawione są w załączniku.
Zalecana liczba osób mieszkających w jednym namiocie to 6.
2. Każde gniazdo musi posiadać:
- maszt flagowy oraz flagę o wymiarach zgodnych z aktualnymi przepisami (jeśli na terenie gniazda znajduję się kilka flag, flaga państwowa musi znajdować się na najwyższym miejscu),
- kosz na odpady z segregacją na 4 frakcje,
- oznaczone stanowisko p.poż.,
- namiot sanitarny/medyczny,
- bramę wychodzącą w kierunku drogi ewakuacyjnej,
- elementy identyfikacyjne/charakterystyczne dla danego środowiska.
3. Niedopuszczalne jest:
- stosowanie do wykonania elementów identyfikacyjnych, zdobniczych oraz użytkowych:
a. banerów i plandek,
b. wykonanych z materiałów z tektury lub materiałów drewnopochodnych,
c. wykonanych z tworzyw sztucznych nie przetwarzalnych lub trudno przetwarzalnych,
- wykonywanie urządzeń obozowych w formie konstrukcji ziemnych,
- otaczanie gniazd ogrodzeniem (tzw. zeribą).
4. Niezalecane jest:
- budowanie konstrukcji piętrowych,
- rozstawianie dodatkowych namiotów pełniących funkcję świetlicy.
5. Wyposażenie namiotów:
- łóżka z materacami,
- półka/regał na plecaki,
- półka/regał na ubrania
- półka/wieszak na mundury i przedmioty szczególnej uwagi,
- półka na buty.

Uwaga!
Wszystkie konstrukcje namiotowe muszą być konstrukcjami stawianymi na ziemi i niedopuszczalne jest wykonywanie konstrukcji ziemnych.
Niezalecane jest:
- wyposażanie namiotów w prycze, stoły, ławy i inne mało potrzebne wyposażenie,
- tworzenie konstrukcji wiszących na linach,
- okopywanie namiotów bez wyraźnej przyczyny (np. zagrożenie podtopienia).

Załączniki:
- plan zlotu,
- schemat budowy gniazd.


NAJBLIŻSZE TERMINY NAJBLIŻSZE TERMINY

KOMENDANCI GNIAZD
ZAMKNIĘCIE ARKUSZY TRANSPORT
wtorek, 16 lipca 2019 r., godz. 19.00


WAŻNE TERMINY
SZEFOWIE SŁUŻB I KOMENDANCI GNIAZD

TERMINY - nieprzekraczalne uzupełnienia arkusza:

- "TRANSPORT" do 27.05.2019 włącznie

- "KADRA" 31.05.2019 włącznie.

 

  8.07 O PÓŁNOCY ZAMYKAMY PRZYJMOWANIE AKTUALIZACJI  

 

STAN PODANYCH DANYCH: KADRA/TRANSP.
AKTUALIZACJA: 2019-07-14

HARCERKI DANE   HARCERZE DANE
DOLNOŚLĄSKA + / +   DOLNOŚLĄSKA + / +
GÓRNOŚLĄSKA + / +   GÓRNOŚLĄSKA + / +
KUJ.-POM. + / +   KUJ.-POM. + / +
LUBELSKA - / -   LUBELSKA + / +
ŁÓDZKA + / +   ŁÓDZKA + / +
MAŁOPOLSKA + / +   MAŁOPOLSKA + / +
MAZOWIECKA + / +   MAZOWIECKA + / +
PODKARPACKA - / +   ZIEMI OPOLSKIEJ + / +
POMORSKA + / +   PODKARPACKA + / +
STAROPOLSKA - / +   POMORSKA + / +
WIELKOPOLSKA + / +   PÓŁN-WSCH. - / -
ZACH.-POM. + / +   PÓŁN-ZACH. - / -
PÓŁN-WSCH. + / +   STAROPOLSKA - / -
WĘDROWNICZKI I + / nd   WIELKOPOLSKA + / +
INSTRUKTORKI + / nd      

JUBILEUSZOWY
ZLOT 30-lecia ZHR

 

 

 

Organizator: Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
Termin: 2-11 sierpnia 2019 roku
Miejsce: Rybaki k. Olsztyna

Zgłoszenie: nr 31561/MAZ/L-2019
-   -   -
Komendantka Zlotu (kierownik wypoczynku)
               hm. Małgorzata Siergiej

Komendantka Zlotu Organizacji Harcerek
               hm. Małgorzata Syrek

Komendant Zlotu Organizacji Harcerzy
               hm. Bolesław Bezeg

Komendantka Zlotu KPH/Rodzin Harcerskich
               hm. Anna Reda

Szefowa Sztabu Organizacyjnego Zlotu
               phm. Paulina Patalon

Kapelan Zlotu
               ks.hm. Radosław Jurewicz

Rzeczniczka Zlotu
               phm. Barbara Sobieska

► SKŁAD KOMENDY ZLOTU
► ROZKAZY KOMENDANTKI ZLOTU
-   -   -
LICZBA ZGŁOSZONYCH UCZESTNIKÓW: 5292
Aktualizacja: 2019-05-31
-   -   -
LOGO ZLOTU
 GRAFIKI ZLOTOWE - do pobrania
 LISTOWNIK ZLOTOWY - pdf do pobrania

 LISTOWNIK ZLOTOWY - docx do pobrania


FORMULARZ KONTAKTOWY [F01] FORMULARZ KONTAKTOWY [F01]

Zlot 30 ZHR - sprawa dotycząca zlotu [F01]
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
Tekst do identyfikacji Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA