KOMUNIKAT SZTABU ZAPLECZA GOSPODARCZEGO - 20190712

DOKUMENT DO POBRANIA
 ZAŁĄCZNIK - PLAN ZLOTU
 ZAŁĄCZNIK - SCHEMATY BUDOWY GNIAZD

Szef Sztabu Zaplecza Gospodarczego: pwd. Michał Domagała
Kontakt:
- telefon nr: 507 632 770, czynny od dnia: 19 lipca 2019 roku.
- adres email: zlot30.kwatermistrz@zhr.pl.

SZTAB ZAPLECZA GOSPODARCZEGO ZAPEWNIA

1. Działanie następujących służb:
- kwatermistrzowskiej, magazyn, dział techniczny, dział zaopatrzenia,
- wyżywienia,
- mediów i przyłącz,
- architekta zlotu.
2. Całodobowe funkcjonowanie biura gospodarczego i służb technicznych.
3. Przyjmowanie i realizację zapotrzebowania dla prowadzenia programu oraz funkcjonowania gniazd.
4. Przyjmowanie informacji i zlecanie naprawy uszkodzonej infrastruktury zlotu.
5. Obsługę magazynu sprzętu i materiałów.

KOMENDA ZLOTU ZAPEWNIA

1. Materiały do budowy i urządzenia gniazd:
- słupek z linką do wyznaczenie okręgu wewnętrznego.
- około 30 żerdzi o długości 6m.
- około 1 m3 desek okorek, tzw. obladrów.
- 5 kg gwoździ 4 calowych.
- na każdy namiot sypialny (tzw. „10") 10 żerdzi po 2,5 m oraz 30 gwoździ 3,5 calowych do budowy półek (z wyjątkiem gniazd wędrowniczych w małych namiotach).
2. Wyżywienie wydawane w formie trzech posiłków: śniadanie, obiad i kolacja wraz z napojami o ustalonych porach i zasadach określonych przez oboźnego zlotu.
3. Zapewnia wodę pitną za pośrednictwem dostarczonych wszystkim uczestnikom zlotu odpowiednich osobistych butelek z filtrem.
4. Zapewnia dostęp do sanitariatów, kabin umywalkowych i prysznicowych na zasadach określonych przez oboźnego zlotu.

OBOWIĄZKI GNIAZDA

1. Zapewnienie minimum 3 pełnoletnich osób w ramach kwaterki zlotowej:
- w terminach 19.07-2.08 oraz 12-16.08, osoby mogą się wymieniać przy spełnieniu warunku ciągłej obecności minimum 3 osób (na tzw. zakładkę),
- grupa kwaterkowa powinna być wyposażona w mały namiot lub namioty,
- wyżywienie uczestników kwaterki w dniu 19.07 jest po stronie gniazda, od 20.07 zapewnienie wyżywienia przejmuje zlot.
2. Budowa i organizacja gniazda zgodnie z określonymi przez Komendę Zlotu zasadami.
3. Utrzymanie porządku w gnieździe, w tym zbieranie i segregowanie odpadów.

ZASADY ORGANIZACYJNE GNIAZD

1. Miejsce dla poszczególnych gniazd jest wyznaczone przez Komendą Zlotu. Oznakowane jest wbitym drewnianym słupkiem, który wyznacza centrum terytorium gniazda wokół którego będą rozstawione namioty:
- dla 16 namiotów promień wewnętrzny kręgu wynosi 20 m,
- dla 21 namiotów promień wewnętrzny kręgu wynosi 25 m,
- w przypadku większej liczby namiotów należy utworzyć podwójny krąg.
Schematy rozmieszczenia namiotów przedstawione są w załączniku.
Zalecana liczba osób mieszkających w jednym namiocie to 6.
2. Każde gniazdo musi posiadać:
- maszt flagowy oraz flagę o wymiarach zgodnych z aktualnymi przepisami (jeśli na terenie gniazda znajduję się kilka flag, flaga państwowa musi znajdować się na najwyższym miejscu),
- kosz na odpady z segregacją na 4 frakcje,
- oznaczone stanowisko p.poż.,
- namiot sanitarny/medyczny,
- bramę wychodzącą w kierunku drogi ewakuacyjnej,
- elementy identyfikacyjne/charakterystyczne dla danego środowiska.
3. Niedopuszczalne jest:
- stosowanie do wykonania elementów identyfikacyjnych, zdobniczych oraz użytkowych:
a. banerów i plandek,
b. wykonanych z materiałów z tektury lub materiałów drewnopochodnych,
c. wykonanych z tworzyw sztucznych nie przetwarzalnych lub trudno przetwarzalnych,
- wykonywanie urządzeń obozowych w formie konstrukcji ziemnych,
- otaczanie gniazd ogrodzeniem (tzw. zeribą).
4. Niezalecane jest:
- budowanie konstrukcji piętrowych,
- rozstawianie dodatkowych namiotów pełniących funkcję świetlicy.
5. Wyposażenie namiotów:
- łóżka z materacami,
- półka/regał na plecaki,
- półka/regał na ubrania
- półka/wieszak na mundury i przedmioty szczególnej uwagi,
- półka na buty.

Uwaga!
Wszystkie konstrukcje namiotowe muszą być konstrukcjami stawianymi na ziemi i niedopuszczalne jest wykonywanie konstrukcji ziemnych.
Niezalecane jest:
- wyposażanie namiotów w prycze, stoły, ławy i inne mało potrzebne wyposażenie,
- tworzenie konstrukcji wiszących na linach,
- okopywanie namiotów bez wyraźnej przyczyny (np. zagrożenie podtopienia).

Załączniki:
- plan zlotu,
- schemat budowy gniazd.