REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

 baza.zhr.pl    KLIKNIJ

Problemy techniczne należy zgłaszać:
baza.info@zhr.pl

-   -   -
KADRA ZLOTU, INSTRUKTORZY
I WYCHOWAWCY ZHR

Dokonują rejestracji jako uczestnicy pełnoletni.
-   -   -

UCZESTNICY Z ZAGRANICY, KPH, DZIECI
I WYCHOWAWCY SPOZA ZHR
Uczestnicy z zagranicy, KPH/Rodziny z dziećmi i wychowawcy spoza ZHR wypełniają papierowe karty uczestnika:
1. pobierz właściwą kartę
2. wypełnij kartę (karty dzieci wypełniają rodzice/opiekunowie)
3. podpisz (karty dzieci podpisują rodzice/opiekunowie)
4. skan karty prześlij na adres mailowy: 
zlot30.biuro@zhr.pl.

► KARTA UCZESTNIKA NIEPEŁNOLETNIEGO
► KARTA UCZESTNIKA PEŁNOLETNIEGO
-   -   -

KADRA ZLOTU
► Deklaracja dla wychowawców i instruktorów "DD"
► Oświadczenie dla wychowawców i instruktorów


Wydawca treści Wydawca treści

NOCLEG W WARSZAWIE DLA UCZESTNIKÓW ZLOTU 30-LECIA

LISTA BAZ

Prosimy o kontakt z komendantem wskazanej na liście bazy przed przybyciem, w celu ustalenia szczegółów.
Jeżeli nie znajdujesz swojej drużyny na liście skontaktuj się z phm. Konusem Kamińskim (604 992 304).

UCZESTNICY UROCZYSTOŚCI W WARSZAWIE
UWAGA! 

Informacja o noclegach w Warszawie z 1 na 2 sierpnia dla uczestników Zlotu 30-lecia ZHR zostanie podana o godz. 18.00 na witrynie biura zlotu -> zlot30.ezhr.pl


NAJNOWSZE INFORMACJE NAJNOWSZE INFORMACJE

WPŁATY UCZESTNIKÓW I GOŚCI, ZASADY ZWROTÓW
AKTUALIZACJA – 2019.07.24, 2019.07.11

DOKUMENT DO POBRANIA

1. Aktualizacja wpłat uczestników
Ponieważ wciąż napływają wpłaty uczestników, mamy następującą prośbę do komendantów gniazd:
- przesłanie nieprzekazanych jeszcze wpłat uczestników wraz z wykazem których jednostek one dotyczą – do dnia 18.07, a w przypadku pojawienia się wpłat po tym terminie – również 31.07,
- przesłanie do 2.08 zaktualizowanych list drużyn z informacją o liczbie osób i wpłaconej kwocie przez drużynę, w szczególności jeśli informacje te są inne niż na stronie zlotu,
- poinformowaniu drużynowych, że jeśli w momencie rejestracji na miejscu zlotu kwota wpłacona przez drużynę będzie mniejsza niż stan rzeczywisty (390zł x liczba osób), to drużynowy będzie musiał wpłacić różnicę w gotówce lub przedstawić potwierdzenia przelewów na całą kwotę.

2. Nowe zasady zwrotów
Ponieważ możliwość aktualizacji liczby uczestników już dawno minął, zwrot całkowitej wpłaty jest możliwy dla wniosków złożonych do dnia 13.07.2019 roku włącznie. Warunkiem dochowania tego terminu jest przesłanie prośby o zwrot na adres mailowy druzynowego lub komendanta gniazda lub na adres biura zlotu (zlot30.biuro@zhr.pl). Po tym terminie zwrot będzie wypłacany w wysokości 50% wpłaconej kwoty. Zwrot jest możliwy tylko w formie przelewu. Pozostałe zasady związane ze zwrotami pozostają bez zmian, czyli np. złożenie wniosku o zwrot do drużynowego.

3. Podsumowanie wysokości wpłat uczestników i gości
- składka programowa dla uczestnika wynosi 390zł,
- składka programowa dla służb, drużynowych, wychowawców w drużynie powyżej 20 osób, komend gniazd (1 na 15) wynosi 100zł,
- dodatkowo 3 osoby z każdego gniazda zwolnione są z opłat (komendant, kwatermistrz, oboźny/zastępca komendanta),

- szefowie służb, ich zastępcy, osoby funkcyjne powołane rozkazem komendantki zlotu są zwolnione ze składki programowej,
- od gości zaproszonych przez komendę zlotu oraz komendantów zlotów OHek i OHy nie są pobierane składki programowe,
- wpłaty od innych gości oraz osób prowadzących zajęcia:
   • wejściówka na 1 dzień bez wyżywienia - 20zł,
   • wejściówka na 1 dzień z wyżywieniem - 60zł,
   • pobyt na więcej niż 1 dzień - 100zł. Wymagana zgoda Komendanta Zlotu OHek lub OHy.
Jeżeli uczestnik na Zlocie przebywa krócej, płaci 390zł, nawet jeśli jest w gnieździe wędrowniczym, instruktorskim czy KPH.

4. Rachunki bankowe do wpłat składek programowych
- uczestnicy płacą do okręgów, z wyjątkiem gniazd instruktorskich i KPH,
- rachunek bankowy dla służb oraz instruktorów:

   68 1090 2590 0000 0001 3352 5481
   tytułem: składka programowa Zlot imię nazwisko nazwa służb / gniazdo instruktorskie,
- rachunek bankowy dla KPH:
  89 1090 2590 0000 0001 3452 1293
  tytułem: składka programowa Zlot Gniazdo KPH imię nazwisko.


NAJBLIŻSZE TERMINY NAJBLIŻSZE TERMINY

KOMENDANCI GNIAZD
ZAMKNIĘCIE ARKUSZY TRANSPORT
wtorek, 16 lipca 2019 r., godz. 19.00


WAŻNE TERMINY
SZEFOWIE SŁUŻB I KOMENDANCI GNIAZD

TERMINY - nieprzekraczalne uzupełnienia arkusza:

- "TRANSPORT" do 27.05.2019 włącznie

- "KADRA" 31.05.2019 włącznie.

 

  8.07 O PÓŁNOCY ZAMYKAMY PRZYJMOWANIE AKTUALIZACJI  

 

STAN PODANYCH DANYCH: KADRA/TRANSP.
AKTUALIZACJA: 2019-07-14

HARCERKI DANE   HARCERZE DANE
DOLNOŚLĄSKA + / +   DOLNOŚLĄSKA + / +
GÓRNOŚLĄSKA + / +   GÓRNOŚLĄSKA + / +
KUJ.-POM. + / +   KUJ.-POM. + / +
LUBELSKA - / -   LUBELSKA + / +
ŁÓDZKA + / +   ŁÓDZKA + / +
MAŁOPOLSKA + / +   MAŁOPOLSKA + / +
MAZOWIECKA + / +   MAZOWIECKA + / +
PODKARPACKA - / +   ZIEMI OPOLSKIEJ + / +
POMORSKA + / +   PODKARPACKA + / +
STAROPOLSKA - / +   POMORSKA + / +
WIELKOPOLSKA + / +   PÓŁN-WSCH. - / -
ZACH.-POM. + / +   PÓŁN-ZACH. - / -
PÓŁN-WSCH. + / +   STAROPOLSKA - / -
WĘDROWNICZKI I + / nd   WIELKOPOLSKA + / +
INSTRUKTORKI + / nd      

JUBILEUSZOWY
ZLOT 30-lecia ZHR

 

 

 

Organizator: Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
Termin: 2-11 sierpnia 2019 roku
Miejsce: Rybaki k. Olsztyna

Zgłoszenie: nr 31561/MAZ/L-2019
-   -   -
Komendantka Zlotu (kierownik wypoczynku)
               hm. Małgorzata Siergiej

Komendantka Zlotu Organizacji Harcerek
               hm. Małgorzata Syrek

Komendant Zlotu Organizacji Harcerzy
               hm. Bolesław Bezeg

Komendantka Zlotu KPH/Rodzin Harcerskich
               hm. Anna Reda

Szefowa Sztabu Organizacyjnego Zlotu
               phm. Paulina Patalon

Kapelan Zlotu
               ks.hm. Radosław Jurewicz

Rzeczniczka Zlotu
               phm. Barbara Sobieska

► SKŁAD KOMENDY ZLOTU
► ROZKAZY KOMENDANTKI ZLOTU
-   -   -
LICZBA ZGŁOSZONYCH UCZESTNIKÓW: 5292
Aktualizacja: 2019-05-31
-   -   -
LOGO ZLOTU
 GRAFIKI ZLOTOWE - do pobrania
 LISTOWNIK ZLOTOWY - pdf do pobrania

 LISTOWNIK ZLOTOWY - docx do pobrania


FORMULARZ KONTAKTOWY [F01] FORMULARZ KONTAKTOWY [F01]

Zlot 30 ZHR - sprawa dotycząca zlotu [F01]
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
Tekst do identyfikacji Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA