ZAKOŃCZENIE PRACY BIURA ZLOTU

Informujemy, że z dniem 31 grudnia 2019 roku biuro zlotu definitywnie zakończyło swoją aktywność, w tym obsługę adresu mailowego zlot30.biuro@zhr.pl.

Wszelkie sprawy dotyczące Jubileuszowego Zlotu 30-lecia ZHR proszę kierować na adres Biura Naczelnictwa: kancelaria@zhr.pl


SPRAWY UBEZPIECZENIA NA ZLOCIE

Wszelkie sprawy dotyczące ubezpieczenia na zlocie proszę kierować do pełnomocnika Naczelnictwa ZHR ds. ubezpieczeń - dh. Pawła Szymankiewicza na adres mailowy: 
ubezpieczenia@zhr.pl


SPRAWY FINANSOWE PO ZLOCIE

http://zlot30.ezhr.pl/finanse

WYSTAWIANIE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH WPŁATĘ  SKŁADKI PROGRAMOWEJ NA ZLOT

1. Na żądanie Komenda zlotu wystawia faktury dla pojedynczych uczestników zlotu w ciągu 7 dni o wartości kwoty wpłaconej za uczestnictwo w zlocie wyłącznie po przesłaniu danych na adres mailowy: zlot30.finanse@zhr.pl.
Treść faktury, którą wystawiamy to: „składka programowa za uczestnictwo w Zlocie 30-lecia (wypoczynek) – imię, nazwisko uczestnika". Jeżeli oprócz imienia i nazwiska niezbędne są informacje o adresie zamieszkania, to należy je dopisać.

2. Fakturę w postaci elektronicznej (nie wymaga podpisu i pieczątki) wysyłamy w ciągu 7 dni od daty przesłania pełnych danych niezbędnych do jej wystawienia:
a) dane osoby, która występuje o fakturę - imię, nazwisko, telefon, mail,
b) dane uczestnika zlotu - imię, nazwisko i inne dane, które powinny być umieszczone na fakturze,
c) nazwa lub dane odbiorcy/nabywcy faktury,
d) adres odbiorcy/nabywcy faktury, który ma być na fakturze,
e) NIP odbiorcy w przypadku firmy lub przedsiębiorcy.

3. Warunkiem koniecznym do wystawienia faktury jest załączenie do maila skanu/ów potwierdzenia wpłaty lub przelewu pieniędzy do jednostki ZHR. W przypadku przelewu na konto np. drużynowej/ego należy załączyć skan wpłaty i dodatkowo skan przelewu z konta drużynowej/ego na konto jednostki ZHR.

 

ZASADY ZWROTÓW WPŁAT

1. Zwrot całkowitej wpłaty jest możliwy dla wniosków złożonych do dnia 13.07.2019 roku włącznie. Warunkiem dochowania tego terminu było przesłanie prośby o zwrot na adres mailowy drużynowego lub komendanta gniazda lub na adres biura zlotu (zlot30.biuro@zhr.pl). Po tym terminie zwrot będzie wypłacany w wysokości 50% wpłaconej kwoty. Zwrot jest możliwy tylko w formie przelewu.

2. Warunkiem koniecznym zwrotu jest złożenie wniosku o zwrot do drużynowej/go, który przekazuje sprawę komendantce/owi gniazda.


NAJNOWSZE INFORMACJE NAJNOWSZE INFORMACJE

TRANSPORT SPRZĘTU

► Do pobrania
► Kontakt w sprawach transportu - formularz znajduje się na stronie głównej zlotu

Komenda zlotu zapewnia bezpłatny transport sprzętu na miejsce zlotu oraz z powrotem na poniżej podanych warunkach. Transport odbędzie się wojskowymi ciężarówkami bez podnośników.
UWAGA!
W przypadku niewłaściwego przygotowania sprzętu i punktu odbioru (brak części lub całego sprzętu w wyznaczonym miejscu i czasie, brak osób do załadunku, brak podania dokładnie miejsca odbioru, brak osoby odpowiedzialnej) gniazdo będzie zobowiązane dostarczyć sprzęt na zlot zorganizowanym przez siebie transportem i na własny koszt.

Koordynator:
Grzegorz Majcher, gmaycher@gmail.com

Terminy:
- transport na teren zlotu – czwartek, 1 sierpnia 2019 roku,
- transport powrotny – WP poda dokładny termin 1 lipca 2019 roku (13 lub 14 lub 16 sierpnia).

Trasy:
WROCŁAW – Kluczbork – Ostrzeszów – Kalisz – Łódź – RYBAKI
WARSZAWA – Radom – Pionki – Płock – Ostrołęka – RYBAKI
SZCZECIN – Gorzów Wlkp. – Zielona Góra – Głogów – RYBAKI
POZNAŃ – Łódź - RYBAKI
OPOLE – Wodzisław – Bielsko-Biała – Bytom – RYBAKI
LUBLIN – Stalowa Wola – Dęblin – Biała-Podlaska – RYBAKI
KRAKÓW – RYBAKI
GDYNIA – Gniew – Ostrołęka - Olsztyn – RYBAKI
RZESZÓW – Mielec – Tarnogród – Stalowa – Wola - RYBAKI
BYDGOSZCZ – Inowrocław – Toruń – Ciechocinek – RYBAKI.

Miejsce i godzina:
- w danej miejscowości może być wskazane tylko jedno miejsce zbiorcze
- określenie i podanie przez gniazda dokładnego adresu (koordynaty GPS) oraz dodatkowego opisu dla miejsc nietypowych (np. brama, objechać, z tyłu itp.),
- podanie imienia, nazwiska i numeru telefonu komórkowego osoby odpowiedzialnej (oraz jej zastępcy) za załadunek/rozładunek i przekazanie/odebranie sprzętu,
- zakres godzin odbioru zostanie podany przez koordynatora transportu sprzętu w terminie późniejszym, po szczegółowym ustaleniu tras.

Przygotowanie sprzętu:
- sprzęt powinien być zorganizowany i zgromadzony w ramach okręgu/chorągwi tak, aby zapewnić niezbędny sprzęt dla gniazd oraz części wspólnych zlotu,
- cały sprzęt musi być odpowiednio, trwale spakowany (we workach, powiązany itd.),
- cały sprzęt (worki, namioty, maszty, zapałki, śledzie, skrzynie, itd.) musi być trwale oznakowany wg podanych przez Komendę zlotu zasad (niezbędne materiały zostaną przesłane bezpośrednio do osoby odpowiedzialnej za załadunek i rozładunek sprzętu),
- sprzęt w danej miejscowości musi być zgromadzony w jednym miejscu,
- osoba odpowiedzialna za sprzęt zapewnia odpowiednią liczbę osób do załadunku/rozładunku.

Zalecenia:
- proponujemy wykorzystać EURO-palety, na których należy poukładać namioty (np. 6-8), obwiązać liną/taśmą i zafoliować przezroczystą folią stretchową (zabezpieczenie przed opadami i nieuprawnionym dostępem) oznakowując cała paletę, między namiotami należy umieścić worki ze śledziami,
- skrzynie, maszty, zapałki będą załadowane luzem (kompletami),
- miejsce składowania sprzętu najlepiej zorganizować na terenie zaprzyjaźnionej/życzliwej lub ustalonej komercyjnie firmy, która dysponuje podnośnikiem widłakowym i wózkiem do palet, tzw. paleciakiem, ponieważ inaczej nie załadujemy ciężkich palet,
- na terenie zlotu będzie dostępny taki sam zestaw (podnośnik i paleciak), za pomocą których sprzęt zostanie rozładowany, a po zlocie załadowany,
-  na terenie zlotu będzie możliwość podwiezienia przygotowanych palet ze sprzętem do gniazd.

-   -   -

► Do pobrania
► Kontakt w sprawach transportu - formularz znajduje się na stronie głównej zlotu


NAJBLIŻSZE TERMINY NAJBLIŻSZE TERMINY

KOMENDANCI GNIAZD
ZAMKNIĘCIE ARKUSZY TRANSPORT
wtorek, 16 lipca 2019 r., godz. 19.00


WAŻNE TERMINY
SZEFOWIE SŁUŻB I KOMENDANCI GNIAZD

TERMINY - nieprzekraczalne uzupełnienia arkusza:

- "TRANSPORT" do 27.05.2019 włącznie

- "KADRA" 31.05.2019 włącznie.

 

  8.07 O PÓŁNOCY ZAMYKAMY PRZYJMOWANIE AKTUALIZACJI  

 

STAN PODANYCH DANYCH: KADRA/TRANSP.
AKTUALIZACJA: 2019-07-14

HARCERKI DANE   HARCERZE DANE
DOLNOŚLĄSKA + / +   DOLNOŚLĄSKA + / +
GÓRNOŚLĄSKA + / +   GÓRNOŚLĄSKA + / +
KUJ.-POM. + / +   KUJ.-POM. + / +
LUBELSKA - / -   LUBELSKA + / +
ŁÓDZKA + / +   ŁÓDZKA + / +
MAŁOPOLSKA + / +   MAŁOPOLSKA + / +
MAZOWIECKA + / +   MAZOWIECKA + / +
PODKARPACKA - / +   ZIEMI OPOLSKIEJ + / +
POMORSKA + / +   PODKARPACKA + / +
STAROPOLSKA - / +   POMORSKA + / +
WIELKOPOLSKA + / +   PÓŁN-WSCH. - / -
ZACH.-POM. + / +   PÓŁN-ZACH. - / -
PÓŁN-WSCH. + / +   STAROPOLSKA - / -
WĘDROWNICZKI I + / nd   WIELKOPOLSKA + / +
INSTRUKTORKI + / nd      

JUBILEUSZOWY
ZLOT 30-lecia ZHR

 

 

 

Organizator: Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
Termin: 2-11 sierpnia 2019 roku
Miejsce: Rybaki k. Olsztyna

Zgłoszenie: nr 31561/MAZ/L-2019
-   -   -
Komendantka Zlotu (kierownik wypoczynku)
               hm. Małgorzata Siergiej

Komendantka Zlotu Organizacji Harcerek
               hm. Małgorzata Syrek

Komendant Zlotu Organizacji Harcerzy
               hm. Bolesław Bezeg

Komendantka Zlotu KPH/Rodzin Harcerskich
               hm. Anna Reda

Szefowa Sztabu Organizacyjnego Zlotu
               phm. Paulina Patalon

Kapelan Zlotu
               ks.hm. Radosław Jurewicz

Rzeczniczka Zlotu
               phm. Barbara Sobieska

► SKŁAD KOMENDY ZLOTU
► ROZKAZY KOMENDANTKI ZLOTU
-   -   -
LICZBA ZGŁOSZONYCH UCZESTNIKÓW: 5292
Aktualizacja: 2019-05-31
-   -   -
LOGO ZLOTU
 GRAFIKI ZLOTOWE - do pobrania
 LISTOWNIK ZLOTOWY - pdf do pobrania

 LISTOWNIK ZLOTOWY - docx do pobrania


FORMULARZ KONTAKTOWY [F01] FORMULARZ KONTAKTOWY [F01]

Zlot 30 ZHR - sprawa dotycząca zlotu [F01]
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
Tekst do identyfikacji Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA