ZAKOŃCZENIE PRACY BIURA ZLOTU

Informujemy, że z dniem 31 grudnia 2019 roku biuro zlotu definitywnie zakończyło swoją aktywność, w tym obsługę adresu mailowego zlot30.biuro@zhr.pl.

Wszelkie sprawy dotyczące Jubileuszowego Zlotu 30-lecia ZHR proszę kierować na adres Biura Naczelnictwa: kancelaria@zhr.pl


SPRAWY UBEZPIECZENIA NA ZLOCIE

Wszelkie sprawy dotyczące ubezpieczenia na zlocie proszę kierować do pełnomocnika Naczelnictwa ZHR ds. ubezpieczeń - dh. Pawła Szymankiewicza na adres mailowy: 
ubezpieczenia@zhr.pl


SPRAWY FINANSOWE PO ZLOCIE

http://zlot30.ezhr.pl/finanse

WYSTAWIANIE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH WPŁATĘ  SKŁADKI PROGRAMOWEJ NA ZLOT

1. Na żądanie Komenda zlotu wystawia faktury dla pojedynczych uczestników zlotu w ciągu 7 dni o wartości kwoty wpłaconej za uczestnictwo w zlocie wyłącznie po przesłaniu danych na adres mailowy: zlot30.finanse@zhr.pl.
Treść faktury, którą wystawiamy to: „składka programowa za uczestnictwo w Zlocie 30-lecia (wypoczynek) – imię, nazwisko uczestnika". Jeżeli oprócz imienia i nazwiska niezbędne są informacje o adresie zamieszkania, to należy je dopisać.

2. Fakturę w postaci elektronicznej (nie wymaga podpisu i pieczątki) wysyłamy w ciągu 7 dni od daty przesłania pełnych danych niezbędnych do jej wystawienia:
a) dane osoby, która występuje o fakturę - imię, nazwisko, telefon, mail,
b) dane uczestnika zlotu - imię, nazwisko i inne dane, które powinny być umieszczone na fakturze,
c) nazwa lub dane odbiorcy/nabywcy faktury,
d) adres odbiorcy/nabywcy faktury, który ma być na fakturze,
e) NIP odbiorcy w przypadku firmy lub przedsiębiorcy.

3. Warunkiem koniecznym do wystawienia faktury jest załączenie do maila skanu/ów potwierdzenia wpłaty lub przelewu pieniędzy do jednostki ZHR. W przypadku przelewu na konto np. drużynowej/ego należy załączyć skan wpłaty i dodatkowo skan przelewu z konta drużynowej/ego na konto jednostki ZHR.

 

ZASADY ZWROTÓW WPŁAT

1. Zwrot całkowitej wpłaty jest możliwy dla wniosków złożonych do dnia 13.07.2019 roku włącznie. Warunkiem dochowania tego terminu było przesłanie prośby o zwrot na adres mailowy drużynowego lub komendanta gniazda lub na adres biura zlotu (zlot30.biuro@zhr.pl). Po tym terminie zwrot będzie wypłacany w wysokości 50% wpłaconej kwoty. Zwrot jest możliwy tylko w formie przelewu.

2. Warunkiem koniecznym zwrotu jest złożenie wniosku o zwrot do drużynowej/go, który przekazuje sprawę komendantce/owi gniazda.


NAJNOWSZE INFORMACJE NAJNOWSZE INFORMACJE

UWAGA! - PATRZ NA AKTUALIZACJĘ Z DNIA 2019.07.11

KOSZTY, WPŁATY UCZESTNIKÓW I GOŚCI ZLOTU

A. KOSZTY ZLOTU
a) Całkowite koszty uczestnictwa 1 osoby w Zlocie 30-lecia to kwota ok. 1000-1100 zł.

B. SKŁADKA PROGRAMOWA UCZESTNIKÓW
b) Obniżona składka programowa za uczestnictwo w Zlocie w wysokości 390,00 zł przysługuje Uczestnikom, którzy zgłoszą się na Zlot, wypełnią kartę kwalifikacyjną oraz zostaną zakwalifikowani przez komendanta jednostki ZHR i spełnią inne obowiązki nałożone przez przełożonych.
c) Obniżona składka jest wynikiem finansowania Zlotu z innych źródeł - składek członkowskich ZHR, rządowego programu ROHIS, dotacji urzędów centralnych oraz sponsorów, co powoduje określone obowiązki informacyjne, promocyjne oraz działania na Zlocie.
Każdy Uczestnik ma prawo wpłacić pełną kwotę za koszty organizacji Zlotu.
d) Ponieważ rzeczywiste koszty Zlotu są prawie 3-krotnie wyższe niż składka programowa, stąd nie ma możliwości wprowadzania stawek za część Zlotu. Koszty przygotowania infrastruktury, transportu i programu są jednakowe bez względu na długość pobytu uczestników na Zlocie.  

C. SKŁADKA PROGRAMOWA KADRY
e) Obniżoną składką programową z 1100 zł do 100 zł mogą być objęci:
- drużynowa/y, którzy mają pod opieką min. zastęp zastępowych,
- wychowawcy, w przypadku, gdy na drużynowego przypada więcej niż 20 dzieci,
- komenda gniazda w liczbie nie przekraczającej 1 osoby na 15 uczestników,
- członkowie służb i zespołów Komendy Zlotu oraz części - Zlotów: Harcerek, Harcerzy, KPH,
- osoby prowadzące zajęcia programowe powyżej 40 godzin.
f) Warunkiem obniżenia składki dla kadry jest podpisanie umowy wolontariackiej z zakresem zadań obejmującym minimum 72 godzin wolontariatu oraz po zakończeniu Zlotu wpisanie do umowy rzeczywistej liczby godzin wolontariatu, którą potwierdza się podpisem.

D. SKŁADKA PROGRAMOWA DLA ODWIEDZAJĄCYCH, PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA
g) Warunkiem wejścia na teren Zlotu jest rejestracja i uzyskanie identyfikatora.
h) Goście, prowadzący zajęcia nie płacą składki programowej jeśli są zaproszeni przez:
  - Naczelnictwo ZHR i Komendantkę Zlotu - koszty są pokrywane przez Komendę Zlotu,
  - Komendantów poszczególnych Zlotów - koszty pokrywa dany Zlot.
i) W celu rezerwacji posiłków osoby trzeba zgłosić do 15 lipca, natomiast noclegi zapewnia każdy Zlot odrębnie.
j) Jeśli zaproszona osoba prowadzi zajęcia i przebywa na terenie zlotu powyżej 2 dni to dany Zlot pokrywa jednorazowo koszt w wysokości 100 zł.

E. OSOBY ODWIEDZAJĄCE ZLOT
k) Goście Zlotu zaproszeni przez Naczelnictwo ZHR i Komendantkę Zlotu są zwolnione z opłat,
l) goście Zlotu zaproszeni przez Komendantów poszczególnych Zlotów są zwolnieni z opłat pod warunkiem zgłoszenia ich danych do dnia 25 lipca, w celu wystawienia identyfikatorów.
m) Inne osoby, które chcą odwiedzić Zlot – za zgodą Komendantki Zlotu pokrywają koszty:
- jednodniowej wejściówki na teren Zlotu w wys. 20 zł,
- dodatkowych kosztów wyżywienia 40 zł / dobę, pod warunkiem możliwości zapewnienia,
- nie ma możliwości, by osoby odwiedzające spały w gniazdach.
n) Nie ma możliwości wejścia na teren Zlotu osoby niepełnoletniej, która nie wchodzi z opiekunem prawnym lub instruktorką/em sprawującym opiekę i posiadającym pisemną zgodę rodziców.
o) Osoby odwiedzające Zlot nie mają prawa wchodzić do gniazd bez zgody komendantki/a danego gniazda.


NAJBLIŻSZE TERMINY NAJBLIŻSZE TERMINY

KOMENDANCI GNIAZD
ZAMKNIĘCIE ARKUSZY TRANSPORT
wtorek, 16 lipca 2019 r., godz. 19.00


WAŻNE TERMINY
SZEFOWIE SŁUŻB I KOMENDANCI GNIAZD

TERMINY - nieprzekraczalne uzupełnienia arkusza:

- "TRANSPORT" do 27.05.2019 włącznie

- "KADRA" 31.05.2019 włącznie.

 

  8.07 O PÓŁNOCY ZAMYKAMY PRZYJMOWANIE AKTUALIZACJI  

 

STAN PODANYCH DANYCH: KADRA/TRANSP.
AKTUALIZACJA: 2019-07-14

HARCERKI DANE   HARCERZE DANE
DOLNOŚLĄSKA + / +   DOLNOŚLĄSKA + / +
GÓRNOŚLĄSKA + / +   GÓRNOŚLĄSKA + / +
KUJ.-POM. + / +   KUJ.-POM. + / +
LUBELSKA - / -   LUBELSKA + / +
ŁÓDZKA + / +   ŁÓDZKA + / +
MAŁOPOLSKA + / +   MAŁOPOLSKA + / +
MAZOWIECKA + / +   MAZOWIECKA + / +
PODKARPACKA - / +   ZIEMI OPOLSKIEJ + / +
POMORSKA + / +   PODKARPACKA + / +
STAROPOLSKA - / +   POMORSKA + / +
WIELKOPOLSKA + / +   PÓŁN-WSCH. - / -
ZACH.-POM. + / +   PÓŁN-ZACH. - / -
PÓŁN-WSCH. + / +   STAROPOLSKA - / -
WĘDROWNICZKI I + / nd   WIELKOPOLSKA + / +
INSTRUKTORKI + / nd      

JUBILEUSZOWY
ZLOT 30-lecia ZHR

 

 

 

Organizator: Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
Termin: 2-11 sierpnia 2019 roku
Miejsce: Rybaki k. Olsztyna

Zgłoszenie: nr 31561/MAZ/L-2019
-   -   -
Komendantka Zlotu (kierownik wypoczynku)
               hm. Małgorzata Siergiej

Komendantka Zlotu Organizacji Harcerek
               hm. Małgorzata Syrek

Komendant Zlotu Organizacji Harcerzy
               hm. Bolesław Bezeg

Komendantka Zlotu KPH/Rodzin Harcerskich
               hm. Anna Reda

Szefowa Sztabu Organizacyjnego Zlotu
               phm. Paulina Patalon

Kapelan Zlotu
               ks.hm. Radosław Jurewicz

Rzeczniczka Zlotu
               phm. Barbara Sobieska

► SKŁAD KOMENDY ZLOTU
► ROZKAZY KOMENDANTKI ZLOTU
-   -   -
LICZBA ZGŁOSZONYCH UCZESTNIKÓW: 5292
Aktualizacja: 2019-05-31
-   -   -
LOGO ZLOTU
 GRAFIKI ZLOTOWE - do pobrania
 LISTOWNIK ZLOTOWY - pdf do pobrania

 LISTOWNIK ZLOTOWY - docx do pobrania


FORMULARZ KONTAKTOWY [F01] FORMULARZ KONTAKTOWY [F01]

Zlot 30 ZHR - sprawa dotycząca zlotu [F01]
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
Tekst do identyfikacji Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA