INFORMACJE DLA ORGANIZACJI HARCERZY ZHR

W tym miejscu znajdziecie informacje dedykowane harcerzom na zlocie.
-   -   -
► Formularz kontaktowy znajduje się na stronie głównej zlotu.


PILNE PILNE

SPRAWY UBEZPIECZENIA NA ZLOCIE

SPRAWY UBEZPIECZENIA NA ZLOCIE

Wszelkie sprawy dotyczące ubezpieczenia na zlocie proszę kierować do pełnomocnika Naczelnictwa ZHR ds. ubezpieczeń - dh. Pawła Szymankiewicza na adres mailowy: 
ubezpieczenia@zhr.pl


KOMUNIKAT SZTABU ZAPLECZA GOSPODARCZEGO - 20190712

DOKUMENT DO POBRANIA
 ZAŁĄCZNIK - PLAN ZLOTU
 ZAŁĄCZNIK - SCHEMATY BUDOWY GNIAZD

Szef Sztabu Zaplecza Gospodarczego: pwd. Michał Domagała
Kontakt:
- telefon nr: 507 632 770, czynny od dnia: 19 lipca 2019 roku.
- adres email: zlot30.kwatermistrz@zhr.pl.

SZTAB ZAPLECZA GOSPODARCZEGO ZAPEWNIA

1. Działanie następujących służb:
- kwatermistrzowskiej, magazyn, dział techniczny, dział zaopatrzenia,
- wyżywienia,
- mediów i przyłącz,
- architekta zlotu.
2. Całodobowe funkcjonowanie biura gospodarczego i służb technicznych.
3. Przyjmowanie i realizację zapotrzebowania dla prowadzenia programu oraz funkcjonowania gniazd.
4. Przyjmowanie informacji i zlecanie naprawy uszkodzonej infrastruktury zlotu.
5. Obsługę magazynu sprzętu i materiałów.

KOMENDA ZLOTU ZAPEWNIA

1. Materiały do budowy i urządzenia gniazd:
- słupek z linką do wyznaczenie okręgu wewnętrznego.
- około 30 żerdzi o długości 6m.
- około 1 m3 desek okorek, tzw. obladrów.
- 5 kg gwoździ 4 calowych.
- na każdy namiot sypialny (tzw. „10") 10 żerdzi po 2,5 m oraz 30 gwoździ 3,5 calowych do budowy półek (z wyjątkiem gniazd wędrowniczych w małych namiotach).
2. Wyżywienie wydawane w formie trzech posiłków: śniadanie, obiad i kolacja wraz z napojami o ustalonych porach i zasadach określonych przez oboźnego zlotu.
3. Zapewnia wodę pitną za pośrednictwem dostarczonych wszystkim uczestnikom zlotu odpowiednich osobistych butelek z filtrem.
4. Zapewnia dostęp do sanitariatów, kabin umywalkowych i prysznicowych na zasadach określonych przez oboźnego zlotu.

OBOWIĄZKI GNIAZDA

1. Zapewnienie minimum 3 pełnoletnich osób w ramach kwaterki zlotowej:
- w terminach 19.07-2.08 oraz 12-16.08, osoby mogą się wymieniać przy spełnieniu warunku ciągłej obecności minimum 3 osób (na tzw. zakładkę),
- grupa kwaterkowa powinna być wyposażona w mały namiot lub namioty,
- wyżywienie uczestników kwaterki w dniu 19.07 jest po stronie gniazda, od 20.07 zapewnienie wyżywienia przejmuje zlot.
2. Budowa i organizacja gniazda zgodnie z określonymi przez Komendę Zlotu zasadami.
3. Utrzymanie porządku w gnieździe, w tym zbieranie i segregowanie odpadów.

ZASADY ORGANIZACYJNE GNIAZD

1. Miejsce dla poszczególnych gniazd jest wyznaczone przez Komendą Zlotu. Oznakowane jest wbitym drewnianym słupkiem, który wyznacza centrum terytorium gniazda wokół którego będą rozstawione namioty:
- dla 16 namiotów promień wewnętrzny kręgu wynosi 20 m,
- dla 21 namiotów promień wewnętrzny kręgu wynosi 25 m,
- w przypadku większej liczby namiotów należy utworzyć podwójny krąg.
Schematy rozmieszczenia namiotów przedstawione są w załączniku.
Zalecana liczba osób mieszkających w jednym namiocie to 6.
2. Każde gniazdo musi posiadać:
- maszt flagowy oraz flagę o wymiarach zgodnych z aktualnymi przepisami (jeśli na terenie gniazda znajduję się kilka flag, flaga państwowa musi znajdować się na najwyższym miejscu),
- kosz na odpady z segregacją na 4 frakcje,
- oznaczone stanowisko p.poż.,
- namiot sanitarny/medyczny,
- bramę wychodzącą w kierunku drogi ewakuacyjnej,
- elementy identyfikacyjne/charakterystyczne dla danego środowiska.
3. Niedopuszczalne jest:
- stosowanie do wykonania elementów identyfikacyjnych, zdobniczych oraz użytkowych:
a. banerów i plandek,
b. wykonanych z materiałów z tektury lub materiałów drewnopochodnych,
c. wykonanych z tworzyw sztucznych nie przetwarzalnych lub trudno przetwarzalnych,
- wykonywanie urządzeń obozowych w formie konstrukcji ziemnych,
- otaczanie gniazd ogrodzeniem (tzw. zeribą).
4. Niezalecane jest:
- budowanie konstrukcji piętrowych,
- rozstawianie dodatkowych namiotów pełniących funkcję świetlicy.
5. Wyposażenie namiotów:
- łóżka z materacami,
- półka/regał na plecaki,
- półka/regał na ubrania
- półka/wieszak na mundury i przedmioty szczególnej uwagi,
- półka na buty.

Uwaga!
Wszystkie konstrukcje namiotowe muszą być konstrukcjami stawianymi na ziemi i niedopuszczalne jest wykonywanie konstrukcji ziemnych.
Niezalecane jest:
- wyposażanie namiotów w prycze, stoły, ławy i inne mało potrzebne wyposażenie,
- tworzenie konstrukcji wiszących na linach,
- okopywanie namiotów bez wyraźnej przyczyny (np. zagrożenie podtopienia).

Załączniki:
- plan zlotu,
- schemat budowy gniazd.


ZWERYFIKUJ LISTĘ ZGŁOSZEŃ I WPŁAT

Sprawdź, czy Twoja drużyna lub jednostka jest na liście wpłat, czy zgadza się liczba uczestników i kwota wpłat.
Brak aktywnego linku na nazwie chorągwi spowodowany jest brakiem informacji o wpłatach.
W przypadku braku lub niezgodności wypełnij odpowiedni FORMULARZ