HARCERKI - PILNE HARCERKI - PILNE

SPRAWY UBEZPIECZENIA NA ZLOCIE

SPRAWY UBEZPIECZENIA NA ZLOCIE

Wszelkie sprawy dotyczące ubezpieczenia na zlocie proszę kierować do pełnomocnika Naczelnictwa ZHR ds. ubezpieczeń - dh. Pawła Szymankiewicza na adres mailowy: 
ubezpieczenia@zhr.pl


HARCERZE - PILNE HARCERZE - PILNE

SPRAWY UBEZPIECZENIA NA ZLOCIE

SPRAWY UBEZPIECZENIA NA ZLOCIE

Wszelkie sprawy dotyczące ubezpieczenia na zlocie proszę kierować do pełnomocnika Naczelnictwa ZHR ds. ubezpieczeń - dh. Pawła Szymankiewicza na adres mailowy: 
ubezpieczenia@zhr.pl


KPH / RODZINY - PILNE KPH / RODZINY - PILNE

SPRAWY UBEZPIECZENIA NA ZLOCIE

SPRAWY UBEZPIECZENIA NA ZLOCIE

Wszelkie sprawy dotyczące ubezpieczenia na zlocie proszę kierować do pełnomocnika Naczelnictwa ZHR ds. ubezpieczeń - dh. Pawła Szymankiewicza na adres mailowy: 
ubezpieczenia@zhr.pl


HARCERSTWO SPOZA POLSKI - PILNE HARCERSTWO SPOZA POLSKI - PILNE

SPRAWY UBEZPIECZENIA NA ZLOCIE

SPRAWY UBEZPIECZENIA NA ZLOCIE

Wszelkie sprawy dotyczące ubezpieczenia na zlocie proszę kierować do pełnomocnika Naczelnictwa ZHR ds. ubezpieczeń - dh. Pawła Szymankiewicza na adres mailowy: 
ubezpieczenia@zhr.pl


INSTRUKTORZY / HS - PILNE INSTRUKTORZY / HS - PILNE

SPRAWY UBEZPIECZENIA NA ZLOCIE

SPRAWY UBEZPIECZENIA NA ZLOCIE

Wszelkie sprawy dotyczące ubezpieczenia na zlocie proszę kierować do pełnomocnika Naczelnictwa ZHR ds. ubezpieczeń - dh. Pawła Szymankiewicza na adres mailowy: 
ubezpieczenia@zhr.pl


INFORMACJE WSPÓLNE INFORMACJE WSPÓLNE

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEJAZDU UCZESTNIKÓW ZLOTU I OBCHODÓW ROCZNICY PW'1944 W DNIU  02.08.2019 NA TRASIE WARSZAWA-RYBAKI

UWAGA !!!! AKTUALIZACJA 20190731

 DOKUMENT DO POBRANIA

Zgodnie z wcześniejszymi ustalenia Komenda zlotu organizuje przejazd uczestników zlotu, którzy wezmą udział w obchodach 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

W dniu 02.08.2019 o godzinie 8:30 odbędzie się wyjazd z Warszawy do Rybak autokarami z dwóch lokalizacji, zgodnie z załączoną tabelą:
- 1 miejsce: parking przy stacji końcowej METRO Młociny – autokarów należy szukać na tyłach stacji metra,
- 2 miejsce: parking przy hali MAKRO - ul. Kolumbijska 1,01-991 Warszawa.

W załączonej tabeli znajdziecie informacje: kto, z którego miejsca oraz którym autokarem wyrusza do Rybak. Wszystkie autobusy będą wyraźnie oznakowane.

WAŻNE!!!
Proszę przybyć najpóźniej o 8.10, ponieważ autokary nie będą czekać na spóźnialskich.

DOKUMENT DO POBRANIA


WPŁATY UCZESTNIKÓW I GOŚCI, ZASADY ZWROTÓW
AKTUALIZACJA – 2019.07.24, 2019.07.11

DOKUMENT DO POBRANIA

1. Aktualizacja wpłat uczestników
Ponieważ wciąż napływają wpłaty uczestników, mamy następującą prośbę do komendantów gniazd:
- przesłanie nieprzekazanych jeszcze wpłat uczestników wraz z wykazem których jednostek one dotyczą – do dnia 18.07, a w przypadku pojawienia się wpłat po tym terminie – również 31.07,
- przesłanie do 2.08 zaktualizowanych list drużyn z informacją o liczbie osób i wpłaconej kwocie przez drużynę, w szczególności jeśli informacje te są inne niż na stronie zlotu,
- poinformowaniu drużynowych, że jeśli w momencie rejestracji na miejscu zlotu kwota wpłacona przez drużynę będzie mniejsza niż stan rzeczywisty (390zł x liczba osób), to drużynowy będzie musiał wpłacić różnicę w gotówce lub przedstawić potwierdzenia przelewów na całą kwotę.

2. Nowe zasady zwrotów
Ponieważ możliwość aktualizacji liczby uczestników już dawno minął, zwrot całkowitej wpłaty jest możliwy dla wniosków złożonych do dnia 13.07.2019 roku włącznie. Warunkiem dochowania tego terminu jest przesłanie prośby o zwrot na adres mailowy druzynowego lub komendanta gniazda lub na adres biura zlotu (zlot30.biuro@zhr.pl). Po tym terminie zwrot będzie wypłacany w wysokości 50% wpłaconej kwoty. Zwrot jest możliwy tylko w formie przelewu. Pozostałe zasady związane ze zwrotami pozostają bez zmian, czyli np. złożenie wniosku o zwrot do drużynowego.

3. Podsumowanie wysokości wpłat uczestników i gości
- składka programowa dla uczestnika wynosi 390zł,
- składka programowa dla służb, drużynowych, wychowawców w drużynie powyżej 20 osób, komend gniazd (1 na 15) wynosi 100zł,
- dodatkowo 3 osoby z każdego gniazda zwolnione są z opłat (komendant, kwatermistrz, oboźny/zastępca komendanta),

- szefowie służb, ich zastępcy, osoby funkcyjne powołane rozkazem komendantki zlotu są zwolnione ze składki programowej,
- od gości zaproszonych przez komendę zlotu oraz komendantów zlotów OHek i OHy nie są pobierane składki programowe,
- wpłaty od innych gości oraz osób prowadzących zajęcia:
   • wejściówka na 1 dzień bez wyżywienia - 20zł,
   • wejściówka na 1 dzień z wyżywieniem - 60zł,
   • pobyt na więcej niż 1 dzień - 100zł. Wymagana zgoda Komendanta Zlotu OHek lub OHy.
Jeżeli uczestnik na Zlocie przebywa krócej, płaci 390zł, nawet jeśli jest w gnieździe wędrowniczym, instruktorskim czy KPH.

4. Rachunki bankowe do wpłat składek programowych
- uczestnicy płacą do okręgów, z wyjątkiem gniazd instruktorskich i KPH,
- rachunek bankowy dla służb oraz instruktorów:

   68 1090 2590 0000 0001 3352 5481
   tytułem: składka programowa Zlot imię nazwisko nazwa służb / gniazdo instruktorskie,
- rachunek bankowy dla KPH:
  89 1090 2590 0000 0001 3452 1293
  tytułem: składka programowa Zlot Gniazdo KPH imię nazwisko.


KOMUNIKAT SZTABU ZAPLECZA GOSPODARCZEGO - 20190712

DOKUMENT DO POBRANIA
 ZAŁĄCZNIK - PLAN ZLOTU
 ZAŁĄCZNIK - SCHEMATY BUDOWY GNIAZD

Szef Sztabu Zaplecza Gospodarczego: pwd. Michał Domagała
Kontakt:
- telefon nr: 507 632 770, czynny od dnia: 19 lipca 2019 roku.
- adres email: zlot30.kwatermistrz@zhr.pl.

SZTAB ZAPLECZA GOSPODARCZEGO ZAPEWNIA

1. Działanie następujących służb:
- kwatermistrzowskiej, magazyn, dział techniczny, dział zaopatrzenia,
- wyżywienia,
- mediów i przyłącz,
- architekta zlotu.
2. Całodobowe funkcjonowanie biura gospodarczego i służb technicznych.
3. Przyjmowanie i realizację zapotrzebowania dla prowadzenia programu oraz funkcjonowania gniazd.
4. Przyjmowanie informacji i zlecanie naprawy uszkodzonej infrastruktury zlotu.
5. Obsługę magazynu sprzętu i materiałów.

KOMENDA ZLOTU ZAPEWNIA

1. Materiały do budowy i urządzenia gniazd:
- słupek z linką do wyznaczenie okręgu wewnętrznego.
- około 30 żerdzi o długości 6m.
- około 1 m3 desek okorek, tzw. obladrów.
- 5 kg gwoździ 4 calowych.
- na każdy namiot sypialny (tzw. „10") 10 żerdzi po 2,5 m oraz 30 gwoździ 3,5 calowych do budowy półek (z wyjątkiem gniazd wędrowniczych w małych namiotach).
2. Wyżywienie wydawane w formie trzech posiłków: śniadanie, obiad i kolacja wraz z napojami o ustalonych porach i zasadach określonych przez oboźnego zlotu.
3. Zapewnia wodę pitną za pośrednictwem dostarczonych wszystkim uczestnikom zlotu odpowiednich osobistych butelek z filtrem.
4. Zapewnia dostęp do sanitariatów, kabin umywalkowych i prysznicowych na zasadach określonych przez oboźnego zlotu.

OBOWIĄZKI GNIAZDA

1. Zapewnienie minimum 3 pełnoletnich osób w ramach kwaterki zlotowej:
- w terminach 19.07-2.08 oraz 12-16.08, osoby mogą się wymieniać przy spełnieniu warunku ciągłej obecności minimum 3 osób (na tzw. zakładkę),
- grupa kwaterkowa powinna być wyposażona w mały namiot lub namioty,
- wyżywienie uczestników kwaterki w dniu 19.07 jest po stronie gniazda, od 20.07 zapewnienie wyżywienia przejmuje zlot.
2. Budowa i organizacja gniazda zgodnie z określonymi przez Komendę Zlotu zasadami.
3. Utrzymanie porządku w gnieździe, w tym zbieranie i segregowanie odpadów.

ZASADY ORGANIZACYJNE GNIAZD

1. Miejsce dla poszczególnych gniazd jest wyznaczone przez Komendą Zlotu. Oznakowane jest wbitym drewnianym słupkiem, który wyznacza centrum terytorium gniazda wokół którego będą rozstawione namioty:
- dla 16 namiotów promień wewnętrzny kręgu wynosi 20 m,
- dla 21 namiotów promień wewnętrzny kręgu wynosi 25 m,
- w przypadku większej liczby namiotów należy utworzyć podwójny krąg.
Schematy rozmieszczenia namiotów przedstawione są w załączniku.
Zalecana liczba osób mieszkających w jednym namiocie to 6.
2. Każde gniazdo musi posiadać:
- maszt flagowy oraz flagę o wymiarach zgodnych z aktualnymi przepisami (jeśli na terenie gniazda znajduję się kilka flag, flaga państwowa musi znajdować się na najwyższym miejscu),
- kosz na odpady z segregacją na 4 frakcje,
- oznaczone stanowisko p.poż.,
- namiot sanitarny/medyczny,
- bramę wychodzącą w kierunku drogi ewakuacyjnej,
- elementy identyfikacyjne/charakterystyczne dla danego środowiska.
3. Niedopuszczalne jest:
- stosowanie do wykonania elementów identyfikacyjnych, zdobniczych oraz użytkowych:
a. banerów i plandek,
b. wykonanych z materiałów z tektury lub materiałów drewnopochodnych,
c. wykonanych z tworzyw sztucznych nie przetwarzalnych lub trudno przetwarzalnych,
- wykonywanie urządzeń obozowych w formie konstrukcji ziemnych,
- otaczanie gniazd ogrodzeniem (tzw. zeribą).
4. Niezalecane jest:
- budowanie konstrukcji piętrowych,
- rozstawianie dodatkowych namiotów pełniących funkcję świetlicy.
5. Wyposażenie namiotów:
- łóżka z materacami,
- półka/regał na plecaki,
- półka/regał na ubrania
- półka/wieszak na mundury i przedmioty szczególnej uwagi,
- półka na buty.

Uwaga!
Wszystkie konstrukcje namiotowe muszą być konstrukcjami stawianymi na ziemi i niedopuszczalne jest wykonywanie konstrukcji ziemnych.
Niezalecane jest:
- wyposażanie namiotów w prycze, stoły, ławy i inne mało potrzebne wyposażenie,
- tworzenie konstrukcji wiszących na linach,
- okopywanie namiotów bez wyraźnej przyczyny (np. zagrożenie podtopienia).

Załączniki:
- plan zlotu,
- schemat budowy gniazd.


UWAGA! - PATRZ NA AKTUALIZACJĘ Z DNIA 2019.07.11

KOSZTY, WPŁATY UCZESTNIKÓW I GOŚCI ZLOTU

A. KOSZTY ZLOTU
a) Całkowite koszty uczestnictwa 1 osoby w Zlocie 30-lecia to kwota ok. 1000-1100 zł.

B. SKŁADKA PROGRAMOWA UCZESTNIKÓW
b) Obniżona składka programowa za uczestnictwo w Zlocie w wysokości 390,00 zł przysługuje Uczestnikom, którzy zgłoszą się na Zlot, wypełnią kartę kwalifikacyjną oraz zostaną zakwalifikowani przez komendanta jednostki ZHR i spełnią inne obowiązki nałożone przez przełożonych.
c) Obniżona składka jest wynikiem finansowania Zlotu z innych źródeł - składek członkowskich ZHR, rządowego programu ROHIS, dotacji urzędów centralnych oraz sponsorów, co powoduje określone obowiązki informacyjne, promocyjne oraz działania na Zlocie.
Każdy Uczestnik ma prawo wpłacić pełną kwotę za koszty organizacji Zlotu.
d) Ponieważ rzeczywiste koszty Zlotu są prawie 3-krotnie wyższe niż składka programowa, stąd nie ma możliwości wprowadzania stawek za część Zlotu. Koszty przygotowania infrastruktury, transportu i programu są jednakowe bez względu na długość pobytu uczestników na Zlocie.  

C. SKŁADKA PROGRAMOWA KADRY
e) Obniżoną składką programową z 1100 zł do 100 zł mogą być objęci:
- drużynowa/y, którzy mają pod opieką min. zastęp zastępowych,
- wychowawcy, w przypadku, gdy na drużynowego przypada więcej niż 20 dzieci,
- komenda gniazda w liczbie nie przekraczającej 1 osoby na 15 uczestników,
- członkowie służb i zespołów Komendy Zlotu oraz części - Zlotów: Harcerek, Harcerzy, KPH,
- osoby prowadzące zajęcia programowe powyżej 40 godzin.
f) Warunkiem obniżenia składki dla kadry jest podpisanie umowy wolontariackiej z zakresem zadań obejmującym minimum 72 godzin wolontariatu oraz po zakończeniu Zlotu wpisanie do umowy rzeczywistej liczby godzin wolontariatu, którą potwierdza się podpisem.

D. SKŁADKA PROGRAMOWA DLA ODWIEDZAJĄCYCH, PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA
g) Warunkiem wejścia na teren Zlotu jest rejestracja i uzyskanie identyfikatora.
h) Goście, prowadzący zajęcia nie płacą składki programowej jeśli są zaproszeni przez:
  - Naczelnictwo ZHR i Komendantkę Zlotu - koszty są pokrywane przez Komendę Zlotu,
  - Komendantów poszczególnych Zlotów - koszty pokrywa dany Zlot.
i) W celu rezerwacji posiłków osoby trzeba zgłosić do 15 lipca, natomiast noclegi zapewnia każdy Zlot odrębnie.
j) Jeśli zaproszona osoba prowadzi zajęcia i przebywa na terenie zlotu powyżej 2 dni to dany Zlot pokrywa jednorazowo koszt w wysokości 100 zł.

E. OSOBY ODWIEDZAJĄCE ZLOT
k) Goście Zlotu zaproszeni przez Naczelnictwo ZHR i Komendantkę Zlotu są zwolnione z opłat,
l) goście Zlotu zaproszeni przez Komendantów poszczególnych Zlotów są zwolnieni z opłat pod warunkiem zgłoszenia ich danych do dnia 25 lipca, w celu wystawienia identyfikatorów.
m) Inne osoby, które chcą odwiedzić Zlot – za zgodą Komendantki Zlotu pokrywają koszty:
- jednodniowej wejściówki na teren Zlotu w wys. 20 zł,
- dodatkowych kosztów wyżywienia 40 zł / dobę, pod warunkiem możliwości zapewnienia,
- nie ma możliwości, by osoby odwiedzające spały w gniazdach.
n) Nie ma możliwości wejścia na teren Zlotu osoby niepełnoletniej, która nie wchodzi z opiekunem prawnym lub instruktorką/em sprawującym opiekę i posiadającym pisemną zgodę rodziców.
o) Osoby odwiedzające Zlot nie mają prawa wchodzić do gniazd bez zgody komendantki/a danego gniazda.


WPŁATY CZŁONKÓW SŁUŻB ZLOTOWYCH

Wpłata za zlot członków służb zlotowych wwynosi 100,-
Należy jej dokonać na podany rachunek z opisem:

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
68 1090 2590 0000 0001 3352 5481
tytułem: składka programowa Zlot imię nazwisko nazwa służby