INFORMACJE DLA INSTRUKTORÓW
I HARCERSTWA STARSZEGO


INSTRUKTORZY NA ZLOCIE

Instruktorki
Ruszyły zapisy do gniazda instruktorek - ANKIETA ZGŁOSZENIOWA.
Zgłoszenia przyjmujemy do końca kwietnia.
Komendantką gniazda jest druhna hm. Anna Dudzik.

Instruktorzy
Wszystkich chętnych instruktorów prosimy o zgłaszanie się do druha phm. Michała Orlika na adres mailowy: m.orlik@zhr.pl.

UWAGA!
Przypominamy, że drużynowe i drużynowi na zlot mogą przyjechać ze swoją drużyną lub jako wsparcie dla innej jednostki.
Ofertę dla instruktorów bez przydziału Komenda Zlotu przedstawi w maju.

-   -   -
► Formularz kontaktowy znajduje się na stronie głównej zlotu.


PILNE PILNE

SPRAWY UBEZPIECZENIA NA ZLOCIE

SPRAWY UBEZPIECZENIA NA ZLOCIE

Wszelkie sprawy dotyczące ubezpieczenia na zlocie proszę kierować do pełnomocnika Naczelnictwa ZHR ds. ubezpieczeń - dh. Pawła Szymankiewicza na adres mailowy: 
ubezpieczenia@zhr.pl


REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

 baza.zhr.pl    KLIKNIJ

Problemy techniczne należy zgłaszać:
baza.info@zhr.pl

-   -   -
KADRA ZLOTU, INSTRUKTORZY
I WYCHOWAWCY ZHR

Dokonują rejestracji jako uczestnicy pełnoletni.
-   -   -

UCZESTNICY Z ZAGRANICY, KPH, DZIECI
I WYCHOWAWCY SPOZA ZHR
Uczestnicy z zagranicy, KPH/Rodziny z dziećmi i wychowawcy spoza ZHR wypełniają papierowe karty uczestnika:
1. pobierz właściwą kartę
2. wypełnij kartę (karty dzieci wypełniają rodzice/opiekunowie)
3. podpisz (karty dzieci podpisują rodzice/opiekunowie)
4. skan karty prześlij na adres mailowy: 
zlot30.biuro@zhr.pl.

► KARTA UCZESTNIKA NIEPEŁNOLETNIEGO
► KARTA UCZESTNIKA PEŁNOLETNIEGO
-   -   -

KADRA ZLOTU
► Deklaracja dla wychowawców i instruktorów "DD"
► Oświadczenie dla wychowawców i instruktorów


LISTA INSTRUKTORÓW/HARCERSTWA STARSZEGO
(wybierz i kliknij środowisko)