INFORMACJE DLA ORGANIZACJI HARCERZY ZHR

W tym miejscu znajdziecie informacje dedykowane harcerzom na zlocie.
-   -   -
► Formularz kontaktowy znajduje się na stronie głównej zlotu.


PILNE PILNE

SPRAWY UBEZPIECZENIA NA ZLOCIE

SPRAWY UBEZPIECZENIA NA ZLOCIE

Wszelkie sprawy dotyczące ubezpieczenia na zlocie proszę kierować do pełnomocnika Naczelnictwa ZHR ds. ubezpieczeń - dh. Pawła Szymankiewicza na adres mailowy: 
ubezpieczenia@zhr.pl


WPŁATY UCZESTNIKÓW I GOŚCI, ZASADY ZWROTÓW
AKTUALIZACJA – 2019.07.24, 2019.07.11

DOKUMENT DO POBRANIA

1. Aktualizacja wpłat uczestników
Ponieważ wciąż napływają wpłaty uczestników, mamy następującą prośbę do komendantów gniazd:
- przesłanie nieprzekazanych jeszcze wpłat uczestników wraz z wykazem których jednostek one dotyczą – do dnia 18.07, a w przypadku pojawienia się wpłat po tym terminie – również 31.07,
- przesłanie do 2.08 zaktualizowanych list drużyn z informacją o liczbie osób i wpłaconej kwocie przez drużynę, w szczególności jeśli informacje te są inne niż na stronie zlotu,
- poinformowaniu drużynowych, że jeśli w momencie rejestracji na miejscu zlotu kwota wpłacona przez drużynę będzie mniejsza niż stan rzeczywisty (390zł x liczba osób), to drużynowy będzie musiał wpłacić różnicę w gotówce lub przedstawić potwierdzenia przelewów na całą kwotę.

2. Nowe zasady zwrotów
Ponieważ możliwość aktualizacji liczby uczestników już dawno minął, zwrot całkowitej wpłaty jest możliwy dla wniosków złożonych do dnia 13.07.2019 roku włącznie. Warunkiem dochowania tego terminu jest przesłanie prośby o zwrot na adres mailowy druzynowego lub komendanta gniazda lub na adres biura zlotu (zlot30.biuro@zhr.pl). Po tym terminie zwrot będzie wypłacany w wysokości 50% wpłaconej kwoty. Zwrot jest możliwy tylko w formie przelewu. Pozostałe zasady związane ze zwrotami pozostają bez zmian, czyli np. złożenie wniosku o zwrot do drużynowego.

3. Podsumowanie wysokości wpłat uczestników i gości
- składka programowa dla uczestnika wynosi 390zł,
- składka programowa dla służb, drużynowych, wychowawców w drużynie powyżej 20 osób, komend gniazd (1 na 15) wynosi 100zł,
- dodatkowo 3 osoby z każdego gniazda zwolnione są z opłat (komendant, kwatermistrz, oboźny/zastępca komendanta),

- szefowie służb, ich zastępcy, osoby funkcyjne powołane rozkazem komendantki zlotu są zwolnione ze składki programowej,
- od gości zaproszonych przez komendę zlotu oraz komendantów zlotów OHek i OHy nie są pobierane składki programowe,
- wpłaty od innych gości oraz osób prowadzących zajęcia:
   • wejściówka na 1 dzień bez wyżywienia - 20zł,
   • wejściówka na 1 dzień z wyżywieniem - 60zł,
   • pobyt na więcej niż 1 dzień - 100zł. Wymagana zgoda Komendanta Zlotu OHek lub OHy.
Jeżeli uczestnik na Zlocie przebywa krócej, płaci 390zł, nawet jeśli jest w gnieździe wędrowniczym, instruktorskim czy KPH.

4. Rachunki bankowe do wpłat składek programowych
- uczestnicy płacą do okręgów, z wyjątkiem gniazd instruktorskich i KPH,
- rachunek bankowy dla służb oraz instruktorów:

   68 1090 2590 0000 0001 3352 5481
   tytułem: składka programowa Zlot imię nazwisko nazwa służb / gniazdo instruktorskie,
- rachunek bankowy dla KPH:
  89 1090 2590 0000 0001 3452 1293
  tytułem: składka programowa Zlot Gniazdo KPH imię nazwisko.


ZWERYFIKUJ LISTĘ ZGŁOSZEŃ I WPŁAT

Sprawdź, czy Twoja drużyna lub jednostka jest na liście wpłat, czy zgadza się liczba uczestników i kwota wpłat.
Brak aktywnego linku na nazwie chorągwi spowodowany jest brakiem informacji o wpłatach.
W przypadku braku lub niezgodności wypełnij odpowiedni FORMULARZ