INFORMACJE DLA INSTRUKTORÓW
I HARCERSTWA STARSZEGO


INSTRUKTORZY NA ZLOCIE

Instruktorki
Ruszyły zapisy do gniazda instruktorek - ANKIETA ZGŁOSZENIOWA.
Zgłoszenia przyjmujemy do końca kwietnia.
Komendantką gniazda jest druhna hm. Anna Dudzik.

Instruktorzy
Wszystkich chętnych instruktorów prosimy o zgłaszanie się do druha phm. Michała Orlika na adres mailowy: m.orlik@zhr.pl.

UWAGA!
Przypominamy, że drużynowe i drużynowi na zlot mogą przyjechać ze swoją drużyną lub jako wsparcie dla innej jednostki.
Ofertę dla instruktorów bez przydziału Komenda Zlotu przedstawi w maju.

-   -   -
► Formularz kontaktowy znajduje się na stronie głównej zlotu.


SPRAWY UBEZPIECZENIA NA ZLOCIE

SPRAWY UBEZPIECZENIA NA ZLOCIE

Wszelkie sprawy dotyczące ubezpieczenia na zlocie proszę kierować do pełnomocnika Naczelnictwa ZHR ds. ubezpieczeń - dh. Pawła Szymankiewicza na adres mailowy: 
ubezpieczenia@zhr.pl


REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

 baza.zhr.pl    KLIKNIJ

Problemy techniczne należy zgłaszać:
baza.info@zhr.pl

-   -   -
KADRA ZLOTU, INSTRUKTORZY
I WYCHOWAWCY ZHR

Dokonują rejestracji jako uczestnicy pełnoletni.
-   -   -

UCZESTNICY Z ZAGRANICY, KPH, DZIECI
I WYCHOWAWCY SPOZA ZHR
Uczestnicy z zagranicy, KPH/Rodziny z dziećmi i wychowawcy spoza ZHR wypełniają papierowe karty uczestnika:
1. pobierz właściwą kartę
2. wypełnij kartę (karty dzieci wypełniają rodzice/opiekunowie)
3. podpisz (karty dzieci podpisują rodzice/opiekunowie)
4. skan karty prześlij na adres mailowy: 
zlot30.biuro@zhr.pl.

► KARTA UCZESTNIKA NIEPEŁNOLETNIEGO
► KARTA UCZESTNIKA PEŁNOLETNIEGO
-   -   -

KADRA ZLOTU
► Deklaracja dla wychowawców i instruktorów "DD"
► Oświadczenie dla wychowawców i instruktorów


LISTA INSTRUKTORÓW/HARCERSTWA STARSZEGO
(wybierz i kliknij środowisko)