INFORMACJE DLA ORGANIZACJI HARCERZY ZHR

W tym miejscu znajdziecie informacje dedykowane harcerzom na zlocie.
-   -   -
► Formularz kontaktowy znajduje się na stronie głównej zlotu.


PILNE PILNE

SPRAWY UBEZPIECZENIA NA ZLOCIE

SPRAWY UBEZPIECZENIA NA ZLOCIE

Wszelkie sprawy dotyczące ubezpieczenia na zlocie proszę kierować do pełnomocnika Naczelnictwa ZHR ds. ubezpieczeń - dh. Pawła Szymankiewicza na adres mailowy: 
ubezpieczenia@zhr.pl


WERYFIKACJA DRUŻYN BIORĄCYCH UDZIAŁ W ZLOCIE - termin: 13 maja

Na witrynie biura zlotu znajduje się wykaz wszystkich drużyn/jednostek biorących udział w zlocie z podziałem na chorągwie:
- Organizacja Harcerek - http://zlot30.ezhr.pl/organizacja-harcerek
- Organizacja Harcerzy - http://zlot30.ezhr.pl/organizacja-harcerzy
- Harcerstwo spoza Polski
http://zlot30.ezhr.pl/harcerstwo-spoza-polski

Prosimy wszystkie drużynowe i drużynowych, których drużyny wybierają się na zlot o sprawdzenie, czy widnieją na tej liście, czy zgadza się liczba uczestników (razem z opiekunem) oraz czy zgadza się sumaryczna (za drużynę/jednostkę) kwota wpłat dokonanych na zlot.

Jeśli kogoś nie ma lub nie zgadza się liczba uczestników lub kwota należy wypełnić formularz WERYFIKACJA INFORMACJI O WPŁATACH pod adresem http://zlot30.ezhr.pl/finanse i dalej wybierając odpowiedni link. Termin weryfikacji przez drużynowych mija 13 maja 2019 roku.


ZWERYFIKUJ LISTĘ ZGŁOSZEŃ I WPŁAT

Sprawdź, czy Twoja drużyna lub jednostka jest na liście wpłat, czy zgadza się liczba uczestników i kwota wpłat.
Brak aktywnego linku na nazwie chorągwi spowodowany jest brakiem informacji o wpłatach.
W przypadku braku lub niezgodności wypełnij odpowiedni FORMULARZ