INFORMACJE DLA ORGANIZACJI HARCERZY ZHR

W tym miejscu znajdziecie informacje dedykowane harcerzom na zlocie.
-   -   -
► Formularz kontaktowy znajduje się na stronie głównej zlotu.


PILNE PILNE

SPRAWY UBEZPIECZENIA NA ZLOCIE

SPRAWY UBEZPIECZENIA NA ZLOCIE

Wszelkie sprawy dotyczące ubezpieczenia na zlocie proszę kierować do pełnomocnika Naczelnictwa ZHR ds. ubezpieczeń - dh. Pawła Szymankiewicza na adres mailowy: 
ubezpieczenia@zhr.pl


REJESTRACJA I KARTY UCZESTNIKA ZLOTU

W połowie maja ruszy system rejestracji uczestników zlotu. Wydrukowane karty uczestników, uzupełnione oraz podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych (w przypadku uczestników niepełnoletnich) muszą być zebrane przez drużynowych i dostarczone do komendanta właściwego gniazda w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 czerwca 2019 roku.


ZWERYFIKUJ LISTĘ ZGŁOSZEŃ I WPŁAT

Sprawdź, czy Twoja drużyna lub jednostka jest na liście wpłat, czy zgadza się liczba uczestników i kwota wpłat.
Brak aktywnego linku na nazwie chorągwi spowodowany jest brakiem informacji o wpłatach.
W przypadku braku lub niezgodności wypełnij odpowiedni FORMULARZ