INFORMACJE DLA ORGANIZACJI HARCERZY ZHR

W tym miejscu znajdziecie informacje dedykowane harcerzom na zlocie.
-   -   -
► Formularz kontaktowy znajduje się na stronie głównej zlotu.


PILNE PILNE

SPRAWY UBEZPIECZENIA NA ZLOCIE

SPRAWY UBEZPIECZENIA NA ZLOCIE

Wszelkie sprawy dotyczące ubezpieczenia na zlocie proszę kierować do pełnomocnika Naczelnictwa ZHR ds. ubezpieczeń - dh. Pawła Szymankiewicza na adres mailowy: 
ubezpieczenia@zhr.pl


UWAGA! - PATRZ NA AKTUALIZACJĘ Z DNIA 2019.07.11

KOSZTY, WPŁATY UCZESTNIKÓW I GOŚCI ZLOTU

A. KOSZTY ZLOTU
a) Całkowite koszty uczestnictwa 1 osoby w Zlocie 30-lecia to kwota ok. 1000-1100 zł.

B. SKŁADKA PROGRAMOWA UCZESTNIKÓW
b) Obniżona składka programowa za uczestnictwo w Zlocie w wysokości 390,00 zł przysługuje Uczestnikom, którzy zgłoszą się na Zlot, wypełnią kartę kwalifikacyjną oraz zostaną zakwalifikowani przez komendanta jednostki ZHR i spełnią inne obowiązki nałożone przez przełożonych.
c) Obniżona składka jest wynikiem finansowania Zlotu z innych źródeł - składek członkowskich ZHR, rządowego programu ROHIS, dotacji urzędów centralnych oraz sponsorów, co powoduje określone obowiązki informacyjne, promocyjne oraz działania na Zlocie.
Każdy Uczestnik ma prawo wpłacić pełną kwotę za koszty organizacji Zlotu.
d) Ponieważ rzeczywiste koszty Zlotu są prawie 3-krotnie wyższe niż składka programowa, stąd nie ma możliwości wprowadzania stawek za część Zlotu. Koszty przygotowania infrastruktury, transportu i programu są jednakowe bez względu na długość pobytu uczestników na Zlocie.  

C. SKŁADKA PROGRAMOWA KADRY
e) Obniżoną składką programową z 1100 zł do 100 zł mogą być objęci:
- drużynowa/y, którzy mają pod opieką min. zastęp zastępowych,
- wychowawcy, w przypadku, gdy na drużynowego przypada więcej niż 20 dzieci,
- komenda gniazda w liczbie nie przekraczającej 1 osoby na 15 uczestników,
- członkowie służb i zespołów Komendy Zlotu oraz części - Zlotów: Harcerek, Harcerzy, KPH,
- osoby prowadzące zajęcia programowe powyżej 40 godzin.
f) Warunkiem obniżenia składki dla kadry jest podpisanie umowy wolontariackiej z zakresem zadań obejmującym minimum 72 godzin wolontariatu oraz po zakończeniu Zlotu wpisanie do umowy rzeczywistej liczby godzin wolontariatu, którą potwierdza się podpisem.

D. SKŁADKA PROGRAMOWA DLA ODWIEDZAJĄCYCH, PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA
g) Warunkiem wejścia na teren Zlotu jest rejestracja i uzyskanie identyfikatora.
h) Goście, prowadzący zajęcia nie płacą składki programowej jeśli są zaproszeni przez:
  - Naczelnictwo ZHR i Komendantkę Zlotu - koszty są pokrywane przez Komendę Zlotu,
  - Komendantów poszczególnych Zlotów - koszty pokrywa dany Zlot.
i) W celu rezerwacji posiłków osoby trzeba zgłosić do 15 lipca, natomiast noclegi zapewnia każdy Zlot odrębnie.
j) Jeśli zaproszona osoba prowadzi zajęcia i przebywa na terenie zlotu powyżej 2 dni to dany Zlot pokrywa jednorazowo koszt w wysokości 100 zł.

E. OSOBY ODWIEDZAJĄCE ZLOT
k) Goście Zlotu zaproszeni przez Naczelnictwo ZHR i Komendantkę Zlotu są zwolnione z opłat,
l) goście Zlotu zaproszeni przez Komendantów poszczególnych Zlotów są zwolnieni z opłat pod warunkiem zgłoszenia ich danych do dnia 25 lipca, w celu wystawienia identyfikatorów.
m) Inne osoby, które chcą odwiedzić Zlot – za zgodą Komendantki Zlotu pokrywają koszty:
- jednodniowej wejściówki na teren Zlotu w wys. 20 zł,
- dodatkowych kosztów wyżywienia 40 zł / dobę, pod warunkiem możliwości zapewnienia,
- nie ma możliwości, by osoby odwiedzające spały w gniazdach.
n) Nie ma możliwości wejścia na teren Zlotu osoby niepełnoletniej, która nie wchodzi z opiekunem prawnym lub instruktorką/em sprawującym opiekę i posiadającym pisemną zgodę rodziców.
o) Osoby odwiedzające Zlot nie mają prawa wchodzić do gniazd bez zgody komendantki/a danego gniazda.


ZWERYFIKUJ LISTĘ ZGŁOSZEŃ I WPŁAT

Sprawdź, czy Twoja drużyna lub jednostka jest na liście wpłat, czy zgadza się liczba uczestników i kwota wpłat.
Brak aktywnego linku na nazwie chorągwi spowodowany jest brakiem informacji o wpłatach.
W przypadku braku lub niezgodności wypełnij odpowiedni FORMULARZ