INFORMACJE DLA ORGANIZACJI HARCERZY ZHR

W tym miejscu znajdziecie informacje dedykowane harcerzom na zlocie.
-   -   -
► Formularz kontaktowy znajduje się na stronie głównej zlotu.


PILNE PILNE

SPRAWY UBEZPIECZENIA NA ZLOCIE

SPRAWY UBEZPIECZENIA NA ZLOCIE

Wszelkie sprawy dotyczące ubezpieczenia na zlocie proszę kierować do pełnomocnika Naczelnictwa ZHR ds. ubezpieczeń - dh. Pawła Szymankiewicza na adres mailowy: 
ubezpieczenia@zhr.pl


INSTRUKCJA OZNAKOWANIA I PRZYGOTOWANIA NAMIOTÓW NA ZLOT

► DO POBRANIA INSTRUKCJA I FORMULARZ SPISOWY

OZNAKOWANIE

1. Wszystkie namioty muszą być skompletowane:
    - namiot w pokrowcu (worku)
    - maszty w pokrowcu
    - zapałki w pokrowcu
    - śledzie w pokrowcu.
W przypadku braku pokrowców ich zawartość powinna być w sposób trwały spakowania.

2. Każdy z elementów kompletu musi być oznakowany przygotowanymi przez biuro zlotu kartami identyfikacyjnymi:
     NAMIOT – WOREK
     NAMIOT – NAMIOT
     NAMIOT – ŚLEDZIE
     NAMIOT – MASZTY
     NAMIOT – ZAPAŁKI.
Karty identyfikacyjne musza być w sposób trwały i odporny na oderwanie przymocowane. Najlepiej uczynić to opaskami zaciskowymi z tworzywa sztucznego (tzw. trytki, trytytki).

3. Każdy komplet kart identyfikacyjnych zawiera 5 kart z tym samym numerem.
Każda karta zawiera:
     - QR-kod zawierający opis z karty
     - nazwę okręgu
     - nazwę elementu jak w pkt. 2.
     - numer kompletu.
Na odwrocie karty można pisakiem permanentnym wpisywać swoje oznakowanie.

PRZYGOTOWANIE WYSYŁKI (zalecane)

1. Namioty powinny być spakowane na euro-paletach po 6 do 8 namiotów.
2. Między namiotami warto umieścić śledzie.
3. Namioty powinny być przywiązane/opasane z paletą.
4. Paleta z namiotami musi być owinięta przezroczystą folią stretchową w taki sposób, aby zawartość była zabezpieczona przed opadami.
5. Pod folią w widoczny sposób musi być umieszczona kartka z nazwą okręgu/chorągwi.
6. Namioty powinny być spisane na załączonym formularzu (2 egz. – może być kopia), za pomocą którego namioty zostaną przyjęte na zlocie.

UWAGA!
W przypadku zbyt małej liczby kart identyfikacyjnych należy wykonać oznakowanie o podobnej treści z kontynuacją numeracji.

► Kontakt w sprawach transportu - formularz znajduje się na stronie głównej zlotu
► DO POBRANIA INSTRUKCJA I FORMULARZ SPISOWY

 


 


ZWERYFIKUJ LISTĘ ZGŁOSZEŃ I WPŁAT

Sprawdź, czy Twoja drużyna lub jednostka jest na liście wpłat, czy zgadza się liczba uczestników i kwota wpłat.
Brak aktywnego linku na nazwie chorągwi spowodowany jest brakiem informacji o wpłatach.
W przypadku braku lub niezgodności wypełnij odpowiedni FORMULARZ